FEP Forum Elektrotechniki Polskiej FEP Forum Elektrotechniki Polskiej FEP Forum Elektrotechniki Polskiej
FEP Forum Elektrotechniki Polskiej

W maju 2006r. w Łodzi powołano do życia Forum Eletrotechniki Polskiej. Jego założycielami są największe polskie grupy dystrybucyjne:
ELMEGA, EL-Plus, FEGIME Polska (PHE), Inter-Elektro (grupa IMELCO).
Celem nowej organizacji jest współpraca i integracja rynku elektrotechnicznego w Polsce.

Powołane Forum Elektrotechniki Polskiej (FEP) to nowa inicjatywa na rynku polskim mająca na celu nawiązanie poza handlowej współpracy i integracji czołowych dystrybutorów materiałów elektrycznych. Wspólne działania w ramach Forum mają polegać m. in. na współpracy z organami ustawodawczymi w zakresie opiniowania projektów ustaw dotyczących branży elektrotechnicznej, kooperacji z jednostkami rządowymi i samorządowymi, a także na wymianie informacji rynkowych w celu efektywniejszego prowadzenia działalności gospodarczej.

FEP Forum Elektrotechniki Polskiej